เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดอุตสาหกรรม

ฝุ่น เศษผง สิ่งสกปรกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา มันมาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ไม่ว่าจะเป็นถนน สำนักงาน ในยานพาหนะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ แน่นอนเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้

ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ปริมาณฝุ่นผง สิ่งสกปรกจะมีปริมาณที่มากกว่าพื้นที่แคบๆ เครื่องดูดฝุ่นขนาดมาตรฐานหรือขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านเรือน จะรองรับการทำความสะอาดแบบนี้ไม่ได้ เพราะเกินขีดความสามารถของเครื่องนั่นเอง

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม

หรือสำนักงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีมอเตอร์ที่ทนทานงานหนัก ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ตัวถังเก็บฝุ่นทำด้วยสแตนเลส เก็บฝุ่นได้ปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสามารถดูดได้ทั้งฝุ่นผง สิ่งสกปรก หรือน้ำ ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

vacuum-technica