เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดบ้านมีหลายชนิด เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้

1. เครื่องดูดฝุ่น

มีหลายรูปแบบให้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

1. ใช้ดูดฝุ่นบนพื้น พรม พื้นไม้ พื้นผิวเรียบแขงที่ไม่เปียกน้ำ และมุ้งลวด บางชนิดสามารถใช้ซักพรมได้ เป็นต้น
2. สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน
3. มีการรับรองคุณภาพของเครื่อง
4. มีความแข็งแรงทนทาน
5. มีขายทั่วไป สามารถซ่อมแซมได้เมื่อเกิดการชำรุดและหาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ราคาไม่แพง

ในการเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นนั้นควรพิจารณาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น พลังในการดูดฝุ่น, ระะบบการกรองฝุ่น, ความจุถุงเก็บฝุ่น เป็นต้น ส่วนลักษณะการใช้งานสามารถดูได้จากคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ เช่น ดูดฝุ่น ดูดเศษผงที่พื้น ดูดฝุ่นบนมุ้งลวด ดูดฝุ่นพรมปูพื้น และฝุ่นในรถยนต์ เป็นต้น ควรทำความสะอาดก่อนการจัดเก็บควรเช็ดฝุ่นและม้วนสายไฟ

2. ไม้กวาด

เป็นเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดพื้นต่าง ๆ มีหลายชนิดควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้

ไม้กวาดดอกหญ้า
ด้ามจับทำด้วยไม้กลม เช่น ไม้ไผ่ ปลายทำด้วยดอกหญ้ามัดติดกับด้าม ควรเลือกด้ามจัดที่ไมี่มีมอดกัดกินด้าม จับถนัดมือปลายดอกหญ้าหนา ใช้กวาดพื้นเรียบแห้ง เช่น พื้นไม้ พื้นซีเมนต์ขัดมัน พื้นหินอ่อน เป็นต้น เก็บรักษาโดยเอาเชือกร้อยที่ปลายไม่กวาดแขวนให้ปลายดอกหญ้าสูงกว่าพื้นเล็กน้อย หรือเอาด้ามลงตั้งกับพื้นพิงกำแพงให้ปลายดอกไม้กวาดตั้งขึ้น จะทำให้ปลายไม้กวาดไม่หักงอ ใช้งานได้นาน
ไม้กวาดดอกหญ้าเทียม
ใช้เส้นทองเหลืองทำเทียมดอกหญ้า จึงสามารถใช้กวาดพื้นเปียกชื้นได้ และสามารถล้างทำความสะอาดขี้ฝุ่นตามเส้นทองเหลทองได้ เก็บรักษาแบบเดียวกับไม้กวาดดอกหญ้า มาพร้อมที่ตักมีจำหน่ายที่โฮมโปร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ทำด้วยทางมะพร้าว มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีปลอกสวมและชนิดมีด้ามจับ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่กลม เลือกชนิดที่มีด้ามตรง จับเหมาะมือ ด้ามไม่มีมอดกัด ทางมะพร้าวไม่บางเกินไป ส่วนชนิดที่มีปลอกสวมควรเลือกมีปลอกสวมแน่นหนา ใช้กวาดได้ทั้งพื้นผิวหยาบและผิวเรียบ กวาดได้ทั้งพื้นแห้งและเปียกน้ำหรือพื้นที่มีน้ำขัง ใช้กวาดน้ำเมื่อล้างพื้นประเภทต่างๆ เช่น พื้นซีเมนต์ พื้นกระเบื้อง เป็นต้น เก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ตากแดดตากฝน โดยการแขวนหรือวางตั้งกับพื้นโดยเอาด้ามลง
ไม้กวาดเสี้ยนตาล
ปลายสำหรับกวาดทำด้วยเสี้ยนตาล ด้ามทำด้วยไม้ไผ่กลมเล็ก ด้ามยาวประมาณ 3 เมตร ควรเลือกที่มีด้ามตรง เสี้ยนตาลมัดติดกับด้ามแน่นหนา ใช้ทำความสะอาดที่สูง เช่น กวาดเพดาน ปัดหยากไย่ เป็นต้น ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ตากแดดตากฝน วางตั้งกับพื้นหรือพิงไว้เอาด้ามลง
ไม้กวาดไม้ไผ่
ทำจากไม้ไผ่ทั้งด้ามจับและปลายไม้กวาด มีลักษณะเป็นซี่หลายซี่ มัดด้วยเชือกหรือหวายแผ่เป็นแผง ควรเลือกที่มีด้ามตรง ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่มีมอดกัด รอยมัดแน่นหนา ใช้กวาดใบไม้ในสนามหญ้า กวาดเศษกระดาษบนพื้น ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ควรตากแดดตากฝน จัดเก็บโดยการเขวนหรือวางราบกับพื้น หรือวางพิงเอาด้ามลง
ไม้ปัดฝุ่นขนไก่
เป็นพู่ทำด้วยขนไก่ ยาวประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร ด้ามจับมีทั้งที่เป็นหวายและพลาสติก ถ้าด้ามจับทำด้วยหวาย ปลายด้ามจะโค้งงอ ถ้าด้ามจับเป็นพลาสสติกจะมีรูไว้แขวน ควรเลือกที่ขนติดแน่นกับด้ามและหนาพอสมควร ใช้ปัดฝุ่นในที่ต่างๆเช่น บนโต๊ะ เก้าอี้ ขอบหน้าต่าง เป็นต้น เก็บในที่แห้ง โดยวิธีแขวนและเคาะฝุ่นก่อนจัดเก็บ
ไม้กวาดไนลอน
เป็นไม้กวาดสมัยใหม่ ด้ามทำด้วยพลาสติก ส่วนปลายที่ใช้กวาด ทำด้วยเส้นใยไนลอน มีหลายชนิด มีทั้งที่ใช้กวาดพื้นเรียบเช่นเกี่ยวกันกับไม้กวาดดอกหญ้า ชนิดกวาดพื้นหยาบ เช่นเดียวกันกับไม้กวาดทางมะพร้าว และบางชนิดจะมีพู่ใช้ปัดฝุ่นเช่นเดียวกันกับไม้ปัดฝุ่นขนไก่ ควรเลือกที่ด้ามจับเหมาะมือ ใช้ส่วนปลายสำหรับกวาดยึดติดกับด้ามแน่นหนา จัดเก็บโดยวิธีแขวน หรือตั้งด้ามพิงให้ปลายไม้กว่าขึ้นจะได้ไม่เสียรูปทรง