เครื่องดูดฝุ่นแบบต่างๆ

 

เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ(Handheld Vacuum Clean er) เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้ นที่แคบเช่น ในรถ ตามซอกมุม หรือสิ่งของเครื่องใ ช้ที่มีฝุ่นจับ บางชนิดจะดูดได้ทั้งฝุ่นและน้ำ แต่ปริมาณไม่มาก เพราะมีขนาดเล็กกำลังดูดไม่แรง นัก ส่วนมากจะเป็นแบบที่ใช้แบตเตอรี่หรือไฟจากที ่จุดบุหรี่ในรถยนต์ บางรุ่นเป็นแบบไร้สายสามารถ ชาร์จไฟบ้านเก็บไว้ได้

เครื่องดูดฝุ่นที่มีรูปทรงแนวนอน(Canister) เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เห็นอยู่ทั่วไป มีล้อลากและส ายดูด มีหัวเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งาน สามารถทำ ความสะอาดพื้นไม้ พื้นกระเบื้อง พรม ที่นอน และ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ บางรุ่นจะมีระบบกรองฝุ่นหลายชั้น และใช้ได้กับถุงเก็บฝุ่นแบบกระดาษ และมีแ บบถอดซักได้ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการกักฝุ่นขนา ดเล็กมาก ๆ

เครื่องดูดฝุ่นแบบดูดน้ำได เป็นเครื่องดูดฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ทำความสะอาดบ้านจ นถึงสำนักงานได้ทุกรูปแบบ ทั้งงานดูดฝุ่น ดูดน้ำ ขยะเปียก จุดเด่นคือสามารถซักพรมได้ โดยบางรุjนจะใช้หัวฉีดน้ำยาทำความสะอาด และยังเป่าลมให้ แห้งได้อีกด้วย แต่การกรองฝุ่นขนาดเล็กจะด้อยกว่าแบบ Canister ปกติจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีน้ำหนักพอสมควร

เครื่องดูดฝุ่นแบบทรงตั้ง มีลักษณะเป็นรูปทรงกร ะบอกแนวตั้ง มีฐานค่อนข้างใหญ่น้ำหนักมาก การใช้ จะเป็นลักษณะการเข็น เหมาะสำหรับการทำความสะอาด พรมที่ต้องทำเป็นประจำและมีพื้นที่กว้าง ไม่มีอ ะไรกีดขวางเกะกะมากนัก เช่น โรงแรม บ้านที่ปูพร มทั้งหลัง เครื่องชนิดนี้มีประสิทธิภาพจะกระแทก พื้นจนฝุ่นลอยขึ้นมาและเครื่องก็จะทำการดูดฝุ่น ทันที

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นเครื่องดูดฝุ่นที ่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด ในสำนัก งาน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นที่กว้า ง พื้นที่ที่ยากแก่การทำความสะอาด

ซึ่งบางรุ่นออกแบบมาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้ไฟฟ้า 380 โวทล์