http://เครื่องดูดฝุ่น.net เสนอวิธีเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น เกณท์ แนวทาง เพื่อให้คุณเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมทั้งการใช้งาน

และราคาที่เหมาะสม

 9. ระบบกรองอากาศ

ระบบการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นควรจะมีระบบจัดการการหมุนเวียนของอากาศได้ดี กล่าวคือ อากาศที่ไหลผ่านเข้าไปในตัวเครื่องควรจะผ่านระบบกรองที่ติดตั้งอยู่ภายในก่อนทุกครั้ง และในส่วนของอากาศที่ยังไม่ผ่านระบบกรองฝุ่นไม่ควรจะหลุดลอดออกมาจากตัวเครื่องด้วย

 10. วิธีการใช้

เนื่องจากคู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่นบางรุ่นไม่มีในส่วนของภาษาไทย หรือบางครั้งมีเนื้อหาไม่ครบตามที่ต้นฉบับได้เขียนไว้ ดังนั้นหลังจากที่เลือกรุ่นและแบบของเครื่องดูดฝุ่นได้แล้ว ควรให้ผู้ขายอธิบายการใช้เบื้องต้นด้วย อย่างเช่น ตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ วิธีปรับเปลี่ยนท่อดูดฝุ่น ขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นกรอง การทำความสะอาดเครื่อง และข้อห้ามต่าง ๆ รวมไปถึงการประกันตัวเครื่องด้วย

 11. คุณภาพและราคา

เครื่องดูดฝุ่นราคาแพงไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการทำความสะอาดภายในบ้านเสมอไป ดังนั้นควรคำนึงถึงการให้บริการหลังการขายด้วยว่าได้คุณภาพและเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่ เพราะบางครั้งถึงแม้เครื่องดูดฝุ่นจะมีราคาแพง แต่การบริการอาจจะแย่กว่าที่คิด ฉะนั้นควรเช็กข้อมูลในส่วนนี้ด้วย เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาของเครื่องดูดฝุ่นมากที่สุดค่ะ

การเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอาจจะมีรายละเอียดมากสักหน่อย แต่ทั้งนี้เพื่อให้ได้เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ และการใช้งานมากที่สุด จึงควรจะศึกษาเอาไว้ก่อน เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป พร้อมทั้งได้เครื่องดูดฝุ่นที่อยู่คู่กับบ้านของคุณไปนาน ๆ