Download โบว์ชัวร์ ขนาด A4 ของเครื่องดูดฝุ่น 4 รุ่น

  1. Size S : เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง Technica รุ่น BP5 สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ตัวถังจุฝุ่นได้ 5 ลิตร
  2. Size M : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Technica รุ่น B115 ตัวถังจุฝุ่นได้ 15 ลิตร
  3. Size L : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Technica รุ่น B130 ตัวถังจุฝุ่นได้ 30 ลิตร
  4. Size XL : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Technica รุ่น B380 ตัวถังจุฝุ่นได้ 80 ลิตร